Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svaly rozdělení do dvou skupin

 

Posturální a fázické svaly

 
 
Posturální a fázické svaly

Přestože tohle moc lidí nezná, tak svaly se dělí podle typu funkce do 2 základních skupin: tonické neboli posturální a fázické. Každý sval obsahuje vlákna tonického (červená vlákna) a fázického (bílá vlákna) charakteru, jejichž zastoupení je v jednotlivých svalech různé a individuální.

Pro snazší pochopení, si to předvedeme na příkladu. Například horní vlákna prsních svalů řadíme do kategorie fázických svalů, protože jejich podíl rychlých bílých svalových vláken je vyšší, než obsah těch pomalých červených. Naopak třeba vzpřimovače páteře pracují téměř neustále, takže je důležité, aby měly víc pomalých červených svalových vláken, které vydrží pracovat skoro neustále.

Nyní by to už mělo být jasné. A proč je důležité znát tyto informace? Je to potřebné zejména pro odstraňování svalových dysbalancí. Svalová dysbalance je nerovnováha mezi svaly. Například zkrácené svaly často přebírají funkci jiného svalu a klouby jsou jednostranně přetěžovány. Abychom tomu mohli zamezit, je vhodné znát právě rozdíly mezi tímto dělením.

Posturální svaly

Bývají někdy nazývány jako tonické svaly, antigravitační, stabilizační… Skládají se z vyššího podílu pomalých červených svalových vláken, které mají schopnost pracovat po velmi dlouhou dobu. Díky dlouhodobě trvajícímu svalovému napětí dochází často ke zkrácení, zejména pokud převezmou funkci některého oslabeného fázického svalu – příkladem mohou být oslabené břišní svaly a nadměrně zatížené vzpřimovače páteře.

Fázické svaly

Jsou to svaly s převahou rychlých bílých svalových vláken. Jedná se tedy o svaly, které dokáží vyvinout velkou rychlost a sílu, ale pouze po krátkou dobu. Pokud tyto svaly nebudeme dostatečně zatěžovat, mohou ochabnout a jejich funkci následně přebírají svaly posturální.

Z toho, co již bylo zmíněno, vyplívá, že posturální svaly mají tendenci ke zkrácení a měli bychom je protahovat, zatímco fázické svaly je zapotřebí posilovat, aby neochably. A které svaly kam patří?

Posturální svaly:

 • kývač (m. sternocleidomastoideus)
 • svaly kloněné (m. scaleni)
 • zdvihač lopatky (m. levator scapulae)
 • horní část trapézového svalu (m. trapezius)
 • vzpřimovače páteře - hlavně bederní a šíjové
 • spodní vlákna velkého svalu prsního (m. major pectoralis)
 • podlopatkový sval (m. supraspinatus)
 • spodní vlákna širokého svalu zádového (m. latissimus dorsi)
 • dvojhlavý sval pažní (m. biceps brachii)
 • čtyřhranný sval bederní (m. quadratus lumborum)
 • sval bedrokyčlostehenní (m. illiopsoas major)
 • vnější rotátory kyčle - sval hruškovitý (m. piriformis)
 • napínač stehenní povázky (m. tensor fasciae latae)
 • hamstringy
 • přímý sval stehenní (m. rectus femoris)
 • přitahovače stehna (adduktory)
 • lýtkové svaly (dvojhlavý a šikmý lýtkový sval)

Fázické svaly:

 • rotátory páteře
 • vzpřimovače hrudní páteře
 • flexory krku
 • mezilopatkové svaly (rombické svaly a střední a spodní vlákna trapézového svalu)
 • přední pilovitý sval (m. serratus anterior)
 • horní vodorovná vlákna širokého svalu zádového (m. latissimus dorsi)
 • zadní část svalu deltového (m. deltoideus)
 • vnější rotátory paže (podhřebenový sval a malý oblý sval)
 • trojhlavý sval pažní (m. triceps brachii)
 • horní vlákna velkého svalu prsního (m. pectoralis major)
 • břišní svaly (přímý, šikmý vnější a vnitřní sval břišní)
 • hýžďové svaly (m. gluteus maximus/ medius/ minimus)
 • vnější a vnitřní hlava čtyřhlavého svalu stehenního (m. quadriceps lateralis / medialis)
 • přední holenní sval (m. tibialis anterior)